Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2019

nodifference
5073 8a3e 500
Reposted fromSchaedelspalta Schaedelspalta viaNaitlisz Naitlisz

March 23 2019

nodifference
4514 c061
Reposted fromzie zie viaOhSnap OhSnap

March 07 2019

nodifference
9376 97f0
Reposted fromtichga tichga viaNaitlisz Naitlisz
nodifference
9368 13b1
Reposted fromtichga tichga viaNaitlisz Naitlisz
nodifference
2419 5c14 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaNaitlisz Naitlisz
nodifference
0074 51f9
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaAbbaPater AbbaPater
nodifference
Spotykam pod sklepem sąsiada. Niesie dwie siaty pełne puszek z piwem. 
- Co tam, panie Pierzyna - mówię. - Balety dzisiaj u pana. 
- To jest okup - odpowiada sąsiad, blady jak twarożek. - Za psa. 
- Jakiego psa. 
- Uprowadziły mi psa złodzieje. Pod sklepem go zaparkowałem, wchodzę, wychodzę - psa nie ma. Kartkie mi zostawili. 
- Pokaż pan te kartkie - mówię. Sąsiad podaje mi kartkę od porywaczy. To ważna poszlaka, więc robię jej zdjęcie. - I co, panie Pierzyna. Piwo pan niesiesz terrorystom. 
- A co mam zrobić, Mrozińszczak? 
- Idź pan na policję. 
- Na jakie policję? Na Grochowie jesteśmy.
nodifference
8391 10c9
Reposted fromNocephya Nocephya viarunkenstein runkenstein
nodifference
0465 98bd 500
Reposted fromgarazowka garazowka viakwasmilosz kwasmilosz
nodifference
0102 b432 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaNaitlisz Naitlisz

March 06 2019

nodifference
9289 d3be 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viamangoe mangoe
nodifference
9302 3301 500
white privilege, everyone.
Reposted frommangoe mangoe
nodifference
9355 1537 500
Reposted fromtfu tfu viahugostiglitz hugostiglitz
nodifference
9362 7299
Reposted fromtichga tichga viaAbbaPater AbbaPater
nodifference
9141 58d9
Reposted fromfungi fungi viaAbbaPater AbbaPater
nodifference
8900 8284
Reposted fromtriadwarrior triadwarrior viadenian denian
nodifference
7890 866b 500
Reposted fromsober sober viadenian denian
nodifference
9665 b2f9 500
Reposted fromtfu tfu viahugostiglitz hugostiglitz
5788 d7ae
Reposted fromidiod idiod viaOhSnap OhSnap
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl